USB Saleae 8CH 24Mhz logic analyzer

USB Saleae 8CH 24Mhz logic analyzer

155,000

USB Saleae 8CH 24Mhz logic analyzer

Hết hàng

Mô tả

USB Saleae 8CH 24Mhz logic analyzer là thiết bị đo và phân tích tín hiệu digital. Thiết bị có thể đo cùng lúc 8 đường tín hiệu digital và truyền lên máy tính thông qua cổng USB để phân tích. tần số tối đa đo được lên tới 24MHz.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 5V USB
  • Điên áp phân tích: 0 – 5.5VDC
    • <1.5VDC là mức thấp
    • >1.5VDC là mức cao
  • Tần số đo: lên tới 24MHz

2. Tham khảo: