Rào đực đơn chân cong 1x40 - 2.54mm

Rào đực đơn chân cong 1×40 – 2.54mm

2,000

Rào đực đơn chân cong 1×40 – 2.54mm

Còn hàng

Mô tả

Rào đực đơn chân cong 1×40 – 2.54mm. Khoảng cách 2 chân 2.54mm. Một đầu chân cong 90º. Dòng tải 1A