NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch

NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch WeMos

288,000

NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch WeMos

Còn hàng

Mô tả

NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch WeMos có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code. Các bạn mới bắt đầu làm việc với các ứng dụng IoT rất nên tham khảo module này.

1. Thông số kĩ thuật:

  • Điện áp cấp cho module: 3.3 – 5VDC
  • Điện áp giao tiếp: 3.3VDC
  • Chip nạp và giao tiếp UART: CP2102.
  • Tích hợp Oled 1.3inch Driver SSD1306 giao tiếp I2C.
  • GPIO tương thích hoàn toàn với firmware Node MCU.
  • Tích hợp Led báo trạng thái, nút Reset, Program.
  • Tương thích hoàn toàn với trình biên dịch Arduino.

2. Tham khảo

NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch (3)
NodeMCU ESP8266 Oled 1.3inch (3)

Có thể bạn thích…