Module thu phát RF CC1101 433Mhz UART HC-11 (200m)

Module thu phát RF CC1101 433Mhz UART HC-11 (200m)

90,000

Module thu phát RF CC1101 433Mhz UART HC-11 (200m)

Còn hàng

Mô tả

Module thu phát RF CC1101 433Mhz UART HC-11 (200m). Sử dụng chip thu phát sóng CC1101 từ Texas Instrument. HC-11 hoạt động trên dải tần 433MHZ. Khoảng cách tối đa ở điều kiện không có vật cản lên đến 200m.

Điểm ưu việt của  HC-11 là module được trang bị thêm một chip STM8. Có nhiệm vụ chuyển từ giao tiếp SPI trên CC1101 sang giao tiếp UART với bộ tập lệnh dễ sử dụng. Với giao tiếp UART bạn sẽ sễ dàng kết nối CC1101 với máy tính hoặc Vi điều khiển. Chỉ với 1 vài thiết lập đơn giản là bạn đã có thề sử dụng module này như một bộ truyền UART không dây. 

1.Thông số kĩ thuật:

 • Điện áp hoạt động: 3.3 – 5VDC
 • Tần số thu phát: 433mhz.
 • Giao tiếp: Serial UART (TTL)
 • Thông số mặc định của module:
  • AT+B9600
  • AT+C002
  • AT+A002
  • AT+FU1 

2. Tham khảo :

Để sử dụng module này xin lưu ý các bước thiết lập sau:

 • Các module phải có cùng kênh sóng, địa chỉ, kênh và địa chỉ phải khác 0.
 • Để cài đặt module, đưa module vào chế độ AT command: nối chân SET xuống mass trước khi cấp nguồn, sau đó cấp nguồn, module sẽ tự động reset về các thông số gốc: Baurate: 9600, stop bits:1, parity: none.
 • Để cài đặt Baurate của module dùng lệnh: AT+Bxxxx (trong đó xxxx là số baudrate, ví dụ 9600, 38400, 115200, … )
 • Để cài đặt kênh sóng dùng: AT+Cxxx (trong đó xxx là số kênh từ 000 đến 127)
 • Để cài đặt địa chỉ dùng: AT+Axxx (trong đó xxx là địa chỉ từ 000 đến 255)
 • Để cài đặt công suất phát sóng dùng: AT+Px (trong đó x từ 1 đến 8, mặc định là 8 ~ 10 dBm)
 • Sau khi cài đặt xong nối chân SET lên VCC hoặc để hở để về chế độ hoạt động bình thường: tất cả dữ liệu truyền qua UART vào module sẽ được truyền đến tất cả các module khác có cùng kênh sóng và địa chỉ, và truyền ra bằng UART.

Lưu ý quan trọng : để cấu hình đúng vào AT command của module bạn phải chọn ký tự kết thúc chuỗi là \r\n. Ví dụ : trong Serial monitor của Arduino, bạn phải chọn kí tự kết thúc là NewLine and Carrier return : “Both NL & CR”

 • Code mẫu Arduino

/*
Programa : Configurador Modulo HC-11
Funcion : Programa que Envia los Comandos AT al Modulo HC-11 Para Cambiar Sus Parametros
Autor : Roamir Williams
*/
#include
const int PIN_TX = 9;
const int PIN_RX = 10;
const int PIN_SET = 11;

SoftwareSerial ModuloHC11(PIN_RX, PIN_TX);

void setup()
{
pinMode(PIN_SET, OUTPUT); // this pin will Pull-Down the HC-11 to switch module to AT mode
digitalWrite(9, LOW);

Serial.begin(9600);
ModuloHC11.begin(9600);

ImprimirListaComandos();

Serial.println();
Serial.println();
Serial.println(“Enter AT commands:”);
ModuloHC11.write(“AT”);
}

void loop()
{
// Keep reading from HC-11 and send to Arduino Serial Monitor
if (ModuloHC11.available())
Serial.write(ModuloHC11.read());

// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-11
if (Serial.available())
ModuloHC11.write(Serial.read());
}

void ImprimirListaComandos()
{
int Indice = 0;
while((char)pgm_read_byte_near(&Instrucciones[Indice]) != ‘\0’)
{
Serial.print((char)pgm_read_byte_near(&Instrucciones[Indice]));
Indice++;
}
}

Module-thu-phát-RF-CC1101-433Mhz-UART-HC-11-200m_3