Module GSMGPRS SIM800A mini

Module GSM/GPRS SIM800A mini

280,000

Module GSM/GPRS SIM800A mini

Hết hàng

Mã: -B06-SIM800A Danh mục: , , Từ khóa: , , , ,

Mô tả

Module GSMGPRS SIM800A mini là phiên bản thay thế cho module SIM900A đã quá đỗi quen thuộc. Module cải thiện về độ bền, độ ổn định và vẫn có các tính năng cơ bản của một chiếc điện thoại như gọi điện thoại, nhắn tin, truy cập GPRS…

1.Thông số kĩ thuật:

  • Nguồn cấp đầu vào: 5 – 18VDC
  • Dòng tiêu thụ: 2A (Max)
  • Giao tiếp UART
  • Mức tín hiệu giao tiếp: 3V3 – 5V
  • Tích hợp IC chuyển mức tín hiệu MAX232
  • Tích hợp nguồn xung khả năng cấp dòng cao
  • Tích hợp chuyển mức tín hiệu TTL Mosfet tốc độ cao

2. Tham khảo

/* Cấp nguồn 5VDC, lớn hơn 1A
 * Kết nối:
 *          SIM800A                       Arduino Mega
 *            GND                             GND
 *            TX                              RX1
 *            RX                              TX1
 *            
 * Thay đổi số điện thoại.
 * Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.
 * Gửi '1' để gửi tin nhắn
 * Gửi '2' để gọi
 */

//#include<SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial SIM(5,6);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
//  SIM.begin(9600);
  delay(100);  
}

void loop()
{
  if(Serial.available()>0) 
    switch(Serial.read())
//    switch(SIM.read())
    {
      case '1':
        GUI();
      break;
    
      case '2':
        GOI();
       break;
    }

  if(Serial.available()>0)
  {
    Serial.write(Serial1.read());
//    Serial.write(SIM.read());
  } 
}

void GUI()
{
  Serial1.println("AT+CMGF=1");
//  SIM.println("AT+CMGF=1");
  delay(1000);
  Serial1.println("AT+CMGS="+84xxxxxxxxxxx"r");
//  SIM.println("AT+CMGS="+84xxxxxxxxxxxx"r");
  delay(1000);
  Serial1. println("abc123");
//  SIM. println("abc123");
  delay(1000);
  Serial1.println((char)26);
//  SIM.println((char)26);
  delay(1000);
}

void GOI()
{
  Serial1.println("AT");
//  SIM.println("AT");
  delay(300);
  Serial1.print("ATD");
//SIM.print("ATD");
  Serial1.print("xxxxxxxxxxx"); // thay số đt của bạn vào đây.
//SIM.print("xxxxxxxxxxx");// thay thế số đt của bạn vào đây.
  Serial1.println(";");
//SIM900.println(";");
  delay (20000) ;// gọi trong 20 giây.chỗ này các bạn tùy chỉnh theo ý mình cho phù hợp .
  Serial1.println("ATH");
//SIM.println("ATH");   // kết thúc cuộc gọi.
}

Có thể bạn thích…