Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01

Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01

265,000

Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01

Còn hàng

Mô tả

Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01. Dùng để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong một khu vực nhất định, theo giá trị cài đặt trước.

Có thể điều khiển 2 thiết bi nhiệt độ và độ ẩm riêng biệt với nhau. Cách sử dụng đơn giản. Module có thể tự nhận biết chế động hoạt động của bộ điều khiển nhiệt và độ ẩm thông qua các giá trị cài đặt.

Có thể điều khiển và giám sát trạng thái từ xa thông qua giao tiếp UART. Có thế độ chỉnh để bù trừ sai số nhiệt độ và độ ẩm.

1. Thông số kĩ thuật

 • Điện áp hoạt động: 6 – 30VDC
 • Ngưỡng nhiệt độ điều khiển: -20 – +60ºC
 • Ngưỡng độ ẩm điều khiển: 0 – 100%
 • Giao tiếp UART: baud 9600, 8, n, 1
 • Chỉnh bù sai số nhiệt độ: -10 – +10ºC
 • Chỉnh bù sai số độ ẩm: -10 – +10%

2. Hướng dẫn sử dụng

 • Chỉnh nhiệt độ hoạt động
  • Nhấn và giữ phím “TM+” trong 3s để chỉnh ngưỡng 1
  • Nhấn phím “TM-““TM+” để chỉnh nhiệt độ. Sau khi chỉnh xong chờ 6s sẽ tự động lưu kết giá trị và quay trở lại nàm hình chính
  • Nhấn và giữ phím “TM-“ trong 3s để chỉnh ngưỡng 2
  • Nhấn phím “TM-““TM+” để chỉnh nhiệt độ. Sau khi chỉnh xong chờ 6s sẽ tự động lưu kết giá trị và quay trở lại nàm hình chính
  • Nếu ngưỡng 1 > ngưỡng 2 sẽ hoạt động ở chế độ làm mát cooling – mode C
  • Nếu ngưỡng 1 < ngưỡng 2 sẽ hoạt động ở chế độ làm nóng heating – mode H
 • Chỉnh độ ẩm hoạt động
  • Nhấn và giữ phím “RH+” trong 3s để chỉnh ngưỡng 1
  • Nhấn phím “RH-” và “RH+” để chỉnh độ ẩm. Sau khi chỉnh xong chờ 6s sẽ tự động lưu kết giá trị và quay trở lại nàm hình chính
  • Nhấn và giữ phím “RH-” trong 3s để chỉnh ngưỡng 2
  • Nhấn phím “RH-” và “RH+” để chỉnh độ ẩm. Sau khi chỉnh xong chờ 6s sẽ tự động lưu kết giá trị và quay trở lại nàm hình chính
  • Nếu ngưỡng 1 > ngưỡng 2 sẽ hoạt động ở chế độ giảm độ ẩm – mode d
  • Nếu ngưỡng 1 < ngưỡng 2 sẽ hoạt động ở chế độ bù độ ẩm – mode E
 • Cách chỉnh bù sai số nhiệt độ và độ ẩm. Sau thời gian hoạt động lâu sẽ làm giá trị đo không còn chính xác.
  • Nhấn phím “TM+” 2 lần để vào màn hình chỉnh
  • Nhấn phím “RH-” và “RH+” để chỉnh tăng hoặc giảm (-10 – +10)
  • Nhấm phím “TM-” để chuyển giữa độ ẩm và nhiệt độ. “OPE” là bù nhiệt độ. “RH” là bù độ ẩm
  • Sau khi chỉnh xong nhấn phím “TM+” 2 lần để lưu và trờ lại màn hình chính
 • Cách enable/disable relays
  • Ở màn hình chính. Nhấn phím “TM-” để enable/disable relay điều chỉnh nhiệt độ. Khi relay bị disable thì đèn “ºC” sẽ nhấp nháy
  • Ở màn hình chính. Nhấn phím “RH-” để enable/disable relay điều chỉnh độ ẩm. Khi relay bị disable thì đèn “%” sẽ nhấp nháy
 • Cách giao tiếp UART
  • Cài đặt giao tiếp: 9600, 8, n, 1
  • Nhận dữ liệu: chế độ hoạt động, giá trị hiện tại, trạng thái relay. H, 25ºC, CL
  • Truyền dữ liệu như bảng dưới
Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01 (5)
Module điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có LCD XY-TR01 (5)