Module CNC Shield V4

Arduino Nano CNC Shield V4

55,000

Arduino Nano CNC Shield V4

Còn hàng

Mô tả

Arduino Nano CNC Shield V4 dùng để  làm mạch điều khiển CNC. Dùng kết hợp với board Arduino Nano và board điều khiển động cơ bước như A4988 hoặc DRV8825.

Arduino Nano CNC Shield V4 ứng dụng làm máy cắt laser, khắc hình, phay cnc, vẽ tranh.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 5VDC
  • Sử dụng với Arduino Nano
  • Step driver: A4988, DRV8825.

Tham khảo Arduino Nano V3.0 ATmega328P

Tham khảo Mạch điều khiển động cơ bước DRV8825 (step motor)