Module chuyển đổi DAC xung PWM qua áp

99,000

Module chuyển đổi DAC xung PWM qua áp

Còn hàng

Mô tả

Module chuyển đổi DAC xung PWM qua áp. Dùng để chuyển đổi xung PWM thành điện áp DC, tỉ lệ thuận với độ rộng xung PWM. Tín hiệu điện áp analog có thể đọc được từ chân analog input của các vi điều khiển.

Module chuyển đổi DAC xung PWM qua áp. Có thể dùng làm mạch xuất tín hiệu analog từ chân PWM của các vi điều khiển.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 12 – 30VDC
  • Dòng tiêu thụ: 100mA
  • Điện áp ngõ vào PWM: có thể chọn bằng jumper 5V (MCU) hoặc 24V (PLC)
  • Tần số PWM ngõ vào: 1KHz – 3KHz
  • Độ rộng xung PWM: 0 – 100%
  • Điện áp ngõ ra: 0 – 10VDC
  • Sai số chuyển đổi: tối đa 5%
  • Có biến trở để điều chỉnh mức điện áp ra.

2. Tham khảo

  • Code mẫu DAC cho Arduino

int pwmValue = 0;

int pwmOut = 9; //D9 là chân xuât PWM

int trimPin = A0; //A0 là chân đọc tín hiệu biến trở

void setup() {

pinMode(pwmOut, OUTPUT); //Set chân 9 là output

}

void loop()

{

pwmValue = analogRead(trimPin); //đọc tín hiệu biến trở

pwmValue = map(pwmValue, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(pwmOut, pwmValue);

Module chuyển đổi xung PWM qua áp (6)
Module chuyển đổi xung PWM qua áp (6)

Thông tin bổ sung

Kích thước33 × 33 mm

Có thể bạn thích…