Module cảm biến GY-85 9 bậc tự do IMU ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L (3)

Module cảm biến GY-85 9 bậc ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L

280,000

Module cảm biến GY-85 9 bậc ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L

Còn hàng

Mô tả

Module cảm biến GY-85 9 bậc tự do IMU ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L được sử dụng để đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), 3 trục từ trường (Magnetometer) bằng cách kết hợp 3 loại cảm biến trên cùng 1 board mạch sử dụng giao tiếp I2C:

1. Thông số kĩ thuật:

  • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
  • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
  • Chuẩn giao tiếp: I2C
  • Con quay hồi chuyển 3 trục ITG3205
  • Gia tốc kế 3 trục ADXL345
  • La bàn số 3 trục HMC5883L

2. Tham khảo

Thông tin bổ sung

Kích thước22 × 17 mm

Có thể bạn thích…