Module cảm biến dòng INA219 3.2A I2C (3)

Module cảm biến dòng INA219 3.2A I2C

85,000

Module cảm biến dòng INA219 3.2A I2C

Hết hàng

Mô tả

Module cảm biến dòng INA219 3.2A I2C dùng để do dòng DC, AC với độ chính xác cao. Tích hợp bộ ADC 12bit, thông qua giao tiếp I2C trả về giá tri dòng điện. Độ nhiễu thấp.

Module cảm biến dòng INA219 3.2A I2C có thể đo được cả dòng điện và điện áp đồng thời. Dùng để tính công suất tiêu thụ của tải.

1. Thông số kĩ thuật:

  • Điện áp hoạt động: 3 – 5VDC
  • Điện áp đầu vào đo dòng: <=26V
  • Dòng tối đa đo được: ±3.2A (có thể thay đổi dựa vào giá trị điện trở sun)
  • Độ phân giải: ±0.8mA
  • Sai số: 1%
  • Địa chỉ I2C: 0x40 (mặc định), 0x41, 0x44, 0x45
  • Độ phân giải 12bits
  • Kích thước: 25.5 x 22.3mm

2. Tham khảo: