Module cảm biến dòng INA169 0-5A Analog

75,000

Module cảm biến dòng INA169 0-5A Analog

Còn hàng

Mô tả

Module cảm biến dòng INA169 0-5A Analog. dùng để do dòng DC với độ chính xác cao. Giá trị trả về trực tiếp analog dễ dàng sử dụng. Độ nhiễu thấp.

Module cảm biến dòng INA169 0-5A Analog. Có thể đo dòng AC nếu kết hợp 2 modules

1. Thông số kĩ thuật:

 • Điện áp hoạt động: 2.7 – 75VDC, có thể kết nối với nguồn cần đo hoặc nguồn riêng.
 • Điện áp đầu vào đo dòng: <=75VDC
 • Dòng tối đa đo được: 5A (có thể thay đổi dựa vào giá trị điện trở sun)
 • Ngõ ra dòng, đã tích hợp trở đổi thành áp.
 • Có thể chọn điện trở ngõ ra từ 1k – 100k
 • Cách tính dòng cần đo: Is = (Vout * 1kΩ) / (Rs * Rl)
  • Is: dòng cần đo
  • Vout: điện áp đo được từ ngõ ra
  • 1KΩ: hằng số mặc định
  • Rs: điện trở SHUNT
  • Rl: điện trở ngõ ra
 • Kích thước: 24 x 20mm

2. Tham khảo:

Thông tin bổ sung

Kích thước24 × 20 mm

Có thể bạn thích…