Module cảm biến dòng ACS712 30A

Module cảm biến dòng ACS712 – 5/20/30A

49,00055,000

Module cảm biến dòng ACS712 – 5/20/30A

Xóa

Mô tả

Module cảm biến dòng ACS712 sử dụng IC  ACS712ELC-xxB dựa trên hiệu ứng Hall chuyển dòng điện cần đo thành giá trị điện thế.

ACS712ELC-xxB là IC cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall. Chân ACS712 sẽ xuất ra một tín hiệu analog ở chân Vout biến đổi tuyến tính theo Ip(dòng điện cần đo).

1.Thông số kĩ thuật:

  • Nguồn hoạt động: 5VDC.
  • Nội trở: 1.2mΩ.
  • Độ nhạy đầu ra từ 63-190mV/A.

2.​ Tài liệu tham khảo :

3. Cách sử dụng module ACS712

  • Đo dòng điện​​ DC​

​      Khi đo DC phải mắc tải nối tiếp Ip+ và Ip- đúng chiều , dòng điện đi từ Ip+ đến Ip- để Vout ra mức điện thế 2.5 – 5V tương ứng dòng điện dương, nếu mắc ngược Vout sẽ ra điện thế 2.5V đến 0V tương ứng dòng điện âm.

Cấp nguồn 5v cho module khi chưa có dòng Ip (chưa có tải mắc nối tiếp với domino) , thì Vout=2.5v. khi dòng Ip( dòng của tải) bằng 5A thì Vout=5v, Vout sẽ tuyến tính với dòng Ip , trong khoản 2.5V đến 5V tương ứng với dòng 0 đến 30A.

Để kiểm tra ta dùng đồng hồ VOM thang đo DC đo điện thế Vout.

  • Đo dòng điện AC

​   Khi đo dòng điện AC, do dòng điện AC không có chiều nên không cần quan tâm chiều.

Cấp nguồn 5v cho module khi chưa có dòng Ip (chưa có tải mắc nối tiếp với domino) , thì Vout=2.5v. khi có dòng xoay chiều Ip(dòng AC) do dòng xoay chiều độ lớn thay đổi liên tục theo hàm sin, nên điện thế Vout sẽ là điện thế xoay chiều hình sin có độ lớn tuyến tính với dòng điện AC , 0 đến 5V(thế xoay chiều xoay chiều) tương ứng với dòng xoay chiều.

Để kiểm tra dùng VOM thang đo AC đo điện thế xoay chiều Vout.

Thông tin bổ sung

Dòng

5A, 20A, 30A