Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU)

Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU)

119,000

Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU)

Hết hàng

Mô tả

Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU). Sử dụng giao tiếp modbus để điều khiển đóng ngắt relay. Hoặc có thể kết nối trực tiếp đến các đầu vào IN trên module. Được sử dụng trong điều khiển thiết bị công nghiệp. Như lò nung, sợi đốt, quạt, contactor, motor và nhiều thiết bị khác từ PLC, máy tính hoặc từ một thiết bị khác có kết nối giao tiếp modbus để điều khiển.

Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU) cho phép thiết lập địa chỉ để cấu hình giám sát từng thiết bị. Khi sử dụng nhiều module với nhau thông qua một thiết bị giám sát điều khiển. Tích hợp các đèn LED hiển thị trên board mạch để dể dàng kiểm tra trạng thái relay. Chuyển mạch thông qua opto cách ly, an toàn với thiết bị điều khiển.

1. Thông số kĩ thuật

 • Điện áp hoạt động: 7 – 24VDC
 • Ngõ vào IN: 3.3 – 24VDC
 • Giao diện truyền thông RS485/MODBUS RTU
 • Giao diện truyền thông TTL UART
 • Baud rate:4800/9600/19600bps(mặc đinh 9600bps)
 • Đầu vào IN cách ly quang
 • Đầu ra relay
 • Mode hoạt động: ON/OFF, Delay_ON, Delay_OFF
 • Delay time: 0 – 6553.5s
 • Đèn LED chỉ thị
 • LED báo nguồn
 • MCU STM32F030F4
 • Cho phép cấu hình địa chỉ 1 – 255
 • Kích thước: 85 x 49 x 19mm

2. Tham khảo

Module 2 relay điều khiển qua RS485 (MODBUS RTU)_2

 • Modbus RTU Command:
 • Byte 1: Địa chỉ
  Byte 2: Chức năng
  Byte 3&4: Địa chỉ đăng ký
  Byte 5&6: Đăng ký dữ liệu
  Byte 7&8: Kiểm tra CRC

1>.Suppose the device address is 0xFF so return 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80 and the 9th btye is device address.

2>.Turn ON CH_1 Relay(Normal Mode).

     Send:   FF 05 00 00 FF 00 99 E4
     Return: FF 05 00 00 FF 00 99 E4
     Note_1:The 3rd and 4th byte are relay addresses.So it can be 0x0000,0x0001,0x0002,0x0003.
     Note_2:The 5th and 6th byte are relay data.0xFF00 means turn ON relay and 0x0000 means turn OFF relay.

3>.Turn OFF CH_1 Relay(Normal Mode).

     Send:   FF 05 00 00 00 00 D8 14
     Return: FF 05 00 00 00 00 D8 14

4>.Turn ON CH_2 Relay(Normal Mode).

     Send:   FF 05 00 01 FF 00 C8 24
     Return: FF 05 00 01 FF 00 C8 24

5>.Turn OFF CH_2 Relay(Normal Mode):

     Send:   FF 05 00 01 00 00 89 D4
     Return: FF 05 00 01 00 00 89 D4

6>.Turn ON All relays:

     Send:   FF 0F 00 00 00 08 01 FF 30 1D
     Return: FF 0F 00 00 00 08 41 D3

7>.Turn OFF All relays:

     Send:   FF 0F 00 00 00 08 01 00 70 5D
     Return: FF 0F 00 00 00 08 41 D3

8>.Set device address to 0x01:

     Send:   00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00
     Return: 00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00
     Note: The 9th btye is device address.

9>.Set device address to 0xFF:

     Send:   00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80
     Return: 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80

10>.Read device address:

     Send:   00 03 00 00 00 01 85 DB
     Return: 00 03 02 00 FF C5 C4
     Note: The 5th btye is device address.

11>.Read relay status:

     Send:   FF 01 00 00 00 08 28 12
     Return: FF 01 01 01 A1 A0
     Note:The 4th means which one relay.0 means OFF and 1 means ON.

12>.Read optocoupler input staturs:

     Send:   FF 02 00 00 00 08 6C 12
     Return: FF 02 01 01 51 A0
     Note:The 4th means which one input.0 means low level signal input and 1 means high level signal input.

13>.Set baud rate 4800bps:

     Send:   FF 10 03 E9 00 01 02 00 02 4A 0C
     Return: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7
     Note:The 9th btye is baud rate value.0x02 is 4800bps.0x03 is 9600bps.0x04 is 19200bps.

14>.Set baud rate 9600bps:

     Send:   FF 10 03 E9 00 01 02 00 03 8B CC
     Return: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7

15>.Set baud rate 19200bps:

     Send:   FF 10 03 E9 00 01 02 00 04 CA 0E
     Return: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7

16>.Turn ON CH_1 Relay(2S Flashing Mode):

     Send:   FF 10 00 03 00 02 04 00 04 00 14 C5 9F
     Return: FF 10 00 03 00 02 A4 16
     Note_1:The 3rd and 4th byte are relay addresses.So CH1~CH4 can be 0x0003,0x0008,0x000D,0x0012.
     Note_2:The 10th and 11th byte are delay time in second.The minimum delay time is 0.1s.Relay will OFF after delay time.So       the delay time in this command is : 0x0014*0.1=2S.

17>.Turn OFF CH_1 Relay(3S Flashing Mode):

     Send:   FF 10 00 03 00 02 04 00 02 00 1E A5 99
     Return: FF 10 00 03 00 02 A4 16
     Note:Relay will ON after delay time.So the delay time in this command is : 0x001E*0.1=3S.

Có thể bạn thích…