Jack nguồn DC 5.5 cái qua cổng domino

Jack nguồn DC 5.5 cái qua cổng Domino

3,000

Jack nguồn DC 5.5 cái qua cổng Domino

Còn hàng

Mô tả

Jack nguồn DC 5.5 cái qua cổng Domino. Giúp bạn linh hoạt trong việc kết nối dây điện. Với các thiết bị sử dụng Jack cắm DC 5.5 x 2.1mm và ngược lại