Đế pin CR2032 dạng đứng (2)

Đế pin CR2032/2025 BS-5 chân cắm đạng đứng

3,000

Đế pin CR2032/2025 BS-5 chân cắm đạng đứng

Còn hàng

Mô tả

Đế pin CR2032/2025 BS-5 chân cắm đạng đứng. Dùng để giữ các loại pin CR2032/2025. Và các pin cúc áo khác có cùng kích thước. Do có dạng đứng nên có thể tiết kiệm diện tích làm mạch.

Có thể bạn thích…