Đế module Xbee S2 Adapter
Giảm giá!

Đế module Xbee S2 Adapter

105,000 79,000

Đế module Xbee S2 Adapter

Còn hàng

Mô tả

Đế module Xbee S2 Adapter giúp bạn dễ dàng kết nối module với phần mềm trên máy tính để cấu hình. Set địa chỉ và truyền nhận dữ liệu. Đế module Xbee S2 Adapter có tích hợp IC chuyển đổi nguồn 3.3VDC. Và IC chuyển USB UART FT232RL kết nối máy tính.

Driver IC chuyển đổi USB-UART FT232RL trên mạch.

Hình ảnh có liên quan