Dây xoắn ruột gà

Dây xoắn ruột gà

30,000

Dây xoắn ruột gà

Còn hàng

Mô tả

Dây xoắn ruột gà dùng để bó dây điện cho gọn. Giúp cho việc đi dây dễ dàng hơn, gọn hơn.

  • Chiều dài: 10m/cuộn
  • Màu sắc: trắng trong

Giá 1 cuộn 10m