Đầu terminal đứng HT3.96 - chân tháo được

Đầu terminal HT3.96 – chân ngang

Chỉ từ: 3,000

Đầu terminal HT3.96 – chân ngang

Xóa

Mô tả

Đầu terminal HT3.96 – chân ngang dùng để gắn dây, có thể tháo rời được. Dùng làm đầu cấp nguồn cho các board mạch, hoặc đầu tín hiệu.

  • Chân có thể tháo – gắn được dễ dàng linh hoạt
  • Khoảng cách 2 chân: 3.96mm

Kết quả hình ảnh cho ht3.96

Thông tin bổ sung

Số chân

2, 3, 4, 5, 6, 8