Đầu chuyển DB9 qua terminal

Đầu chuyển DB9 qua terminal

15,000

Đầu chuyển DB9 qua terminal

Xóa

Mô tả

Đầu chuyển DB9 qua terminal. Dùng để chuyển từ đầu DB9, cổng COM trên máy tính qua đầu terminal vít. Và ngược lại. Có thể nối dây dài tùy ý. Hoặc làm đầu ra COM port cho các ứng dụng có cổng COM port.

Ra đầy đủ 9 chân của cổng COM port.

Thông tin bổ sung

Đầu

Cái, Đực