Cảm biến áp suất XGZP101

Cảm biến áp suất XGZP101

45,000

Cảm biến áp suất XGZP101

Hết hàng

Mô tả

Cảm biến áp suất XGZP101 dùng để đo áp suất của không khí, chất lỏng. Ứng dụng để đo áp suất khí quyển, các máy nén khí, đồng hồ đo áp suất, đo mực chất lỏng. Sử dụng công nghệ MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) nên đo áp suất độ chính xác cao. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, ít bị sai số nhiệt độ.

1. Thông số kĩ thuật:

  • Điện áp hoạt động: 5VDC
  • Dải áp suất đo: -100 – 100kPa (-15 – 15psi)
  • Nhiệt độ làm việc: -30 – 100C (tốt nhất từ 0 – 80C)
  • Trở kháng ngõ vào: 4-6Kohm
  • Trở kháng ngõ ra: 4-6Kohm

2. Tham khảo

Chú ý: Khi hàn lên bo mạck. nên để nhiệt độ mũi hàn trong khoảng 260ºC, và hàn không quá 5s.

Cảm biến áp suất XGZP101 (4)

  • Arduino code:
/* Pressure Sensor test Code */

// These constants won't change. They're used to give names

// to the pins used:

const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to

int sensorValue = 0; // value read from the pressure sensor via the amplifier stage

float outputValue = 0; // value output to the Serial port and LCD display

void setup()

{ // initialize serial communications at 9600 bps:

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{ // read the analog in value:

sensorValue = analogRead(analogInPin);

outputValue = map(sensorValue, 10, 1023, 0, 100);

//The zero value of sensor is around 10

// print the results to the serial monitor:

Serial.print("sensor = " );

Serial.print(sensorValue);

Serial.print("\toutput = ");

Serial.println(outputValue);

// wait 500 milliseconds before the next loop

// for the analog-to-digital converter to settle

// after the last reading:

delay(100); }