Cảm biến áp suất MPS20N0040D (2)

Cảm biến áp suất MPS20N0040D

45,000

Cảm biến áp suất MPS20N0040D

Còn hàng

Mã: -V01-MPS20N0040D Danh mục: , , Từ khóa: , , ,

Mô tả

Cảm biến áp suất MPS20N0040D. Dùng để đo áp suất của không khí, chất lỏng. Ứng dụng để đo áp suất khí quyển, các máy nén khí, đồng hồ đo áp suất, đo mực chất lỏng. Sử dụng công nghệ MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) nên đo áp suất độ chính xác cao. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, ít bị sai số nhiệt độ.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 5VDC
  • Dải áp suất: 0 – 40KPa
  • Trở kháng đầu vào 4 – 6 KΩ
  • Trở kháng đầu ra 4 – 6 KΩ
  • Độ chính xác tuyến tính: 0.25% FS
  • Nhiệt độ hoạt động -40 – 85°C
  • Hoạt động trong môi trường, khí sạch, khô, không ăn mòn
  • Điện áp đầu ra cực đại 50-100 mV

2. Tham khảo

const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to

int sensorValue = 0; // value read from the pressure sensor via the amplifier stage
float outputValue = 0; // value output to the Serial port and LCD display

void setup()
{
// initialize serial communications at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 491, 1023, 0, 100); //The zero value of sensor is around 491

// print the results to the serial monitor:
Serial.print(“sensor = ” );
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(“\toutput = “);
Serial.println(outputValue);

// wait 500 milliseconds before the next loop
// for the analog-to-digital converter to settle
// after the last reading:
delay(100);
}

Có thể bạn thích…