Arduino Nano expand board V3.0 (4)

Arduino Nano expand board V3.0

35,000

Arduino Nano expand board V3.0

Còn hàng

Mô tả

Arduino Nano expand board V3.0 là một đế ra chân cho Board Arduino Nano. Giúp cho việc kết nối với các module ngoại vi được dễ dàng hơn.

Arduino Nano expand board V3.0 ra chân đầy đủ cho Board Arduino và mỗi chân IO sẽ kèm thêm cặp chân nguồn GND và VCC. Thêm đế còn có thêm các kết nối I2C, UART.

Arduino Nano expand board V3.0 còn tích hợp chân nguồn 3.3v cho các module cần nguồn 3.3v