Arduino LCD1602 Keypad Shield

Arduino LCD1602 Keypad Shield

55,000

Arduino LCD1602 Keypad Shield

Còn hàng

Mã: -A09 Danh mục: , , Từ khóa: , , ,

Mô tả

Arduino LCD1602 Keypad Shield là một shield rất hữu dụng cho các bạn thực hành với Arduino. Có màn hình LCD 1602 để hiện thị, có nút nhấn để làm ngõ vào.

Arduino LCD1602 Keypad Shield được trang bị một màn hình Text LCD 1602 và 6 nút nhấn. Chỉ cần cắm lên trên board Arduino là có thể sử dụng ngay.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoat động: 5VDC từ Arduino
  • Màn hình LCD 16 x 2 kí tự
  • 6 nút nhấn nối với chân A0

2. Tham khảo

Arduino LCD1602 Keypad Shield
Arduino LCD1602 Keypad Shield
Arduino LCD1602 Keypad Shield (3)
Arduino LCD1602 Keypad Shield (3)