Arduino L293D motor shield

34,000

Arduino L293D motor shield

Còn hàng

Mô tả

Arduino L293D motor shield với bộ thư viện tích hợp sẵn giúp cho việc điều khiển các loại motor DC, RC Servo, Step trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, Board có thể điều khiển 2 động cơ RC servo, 4 động cơ DC hoặc 2 động cơ Step, 2 DC brushless motors đồng thời, công suất mỗi cầu H của board tối đa là 1.2A.

Board Arduino sẽ sử dụng 3 chân để điều khiển IC 74HC595. 8 chân đầu ra của IC 74c595 sẽ điều khiển 2 IC L293D. Chân điều xung PWM của L293 kết nối trực tiếp với chân PWM của Arduino

1. Thông số kĩ thuật

  • IC điều khiển: 2 IC L293D, 1 IC 74HC595 (thanh ghi dịch)
  • Điện áp hoạt động: 5-24v (an toàn sử dụng 12v)
  • Dòng hoạt động: 0.6A
  • Dòng đỉnh: 1.2A
  • Điều khiển: 2 Servo motors, 4 DC motors hoặc 2 Step motors hoặc 2 DC brushless motors

2. Tham khảo

Kết quả hình ảnh cho l293 shield