Arduino 2 stepper motor shield

Arduino 2 stepper motor shield

195,000

Arduino 2 stepper motor shield

Còn hàng

Mô tả

Arduino 2 stepper motor shield. Dùng để điều khiển 2 động cơ bước 4 dây 2 cực trực tiếp từ Arduino. Có thể điều chỉnh được vi bước bằng jumper trên shield.

Sử dụng 2 IC A3967 (Easy Driver Stepper Motor). Cho độ chính xác cao. Dễ dàng sử dụng. Cso thư viện sãn cho Arduino.

1. Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3.3 – 5VDC
  • Điện áp cấp cho động cơ bước: 4.75 – 30VDC
  • Dòng điều khiển: Max ±850mA
  • Điều khiển vi bước: full step, 1/2, 1/4, 1/8
  • Cổng kết nối dạng terminal và bus cắm.

2. Tham khảo

Arduino 2 stepper motor shield (3)
Arduino 2 stepper motor shield (3)

Có thể bạn thích…